צרו קשר עוד היום

קשרי משקיעים

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

החברה מתכבדת ליתן הודעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי

המניות של החברה , אשר תיערך ביום ד’, 6 בדצמבר 2023 בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב

המנופים 11, מגדלי אקרשטיין, בניין A, הרצליה.

קישור לזימון המלא

שיחות ועידה ושיחות זום עם משקיעים