צרו קשר עוד היום

זימונים לאסיפות כלליות

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

2023/11/01 | 08:11

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה | דצמבר 2023

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תערך ביום 06 בדצמבר 2023 בשעה 17:00

2023/08/13 | 01:08

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה | ספטמבר 2023

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה | ספטמבר 2023

2023/05/04 | 04:05

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תערך ביום 11 במאי 2023 בשעה 17:00

2023/05/18 | 02:05

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תערך ביום 12 ביוני 2023 בשעה 16:00

2023/02/14 | 05:02

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה – אשר תיערך ביום א', 19 במרץ 2023 בשעה 10:00

2022/11/28 | 08:11

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה – נובמבר 2022

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה – נובמבר 2022

2022/01/05 | 12:01

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה – פברואר 2022

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה - פב' 2022

2021/12/05 | 02:12

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה – ינואר 2022

האסיפה תתכנס ביום א', 9 בינואר 2022, בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו.

2021/10/20 | 04:10

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה | 24/11/2021

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה | 24/11/2021

-0001/11/30 | 12:11

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ליום17.11.2021 בשעה 15:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה ביום ד', 17.11.2021 בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה

2021/06/13 | 03:06

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה 13.06.2021 15:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה