צרו קשר עוד היום

באישור משרד האוצר

רשיונות ורגולציה

חברת מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מאת רשות שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. תחום האשראי החוץ בנקאי הינו תחום המפוקח על ידי רשות שוק ההון, מעוגן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים) – התשע“ו-2016.

על כל גוף המבקש לפעול בתחום להגיש בקשה לקבלת רישיון מרשות שוק ההון, לשם כך עליו לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר ולהיות בעל איתנות פיננסית כזו אשר תבטיח את עמידתו במחויבויותיו כנותן אשראי. פעילות של גוף בתחום האשראי ללא רישיון נחשבת לעבירה פלילית. רשות שוק ההון גם מפקחת באופן שוטף על בעלי הרישיונות ומתקינה תקנות חדשות באופן שוטף שעיקר מטרתם המשך אסדרת התחום והגנה על  הלקוחות.

רשות שוק ההון העניקה ל מ.ל.ר.ן שני רישיונות מורחבים: רישיון למתן אשראי מורחב, מ.ר. 54433; רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב, מ.ר57911.
בשונה מרישיונות בסיסיים מ.ל.ר.ן קיבלה רישיון מורחב אשר מאפשר לה לתת שירותי אשראי בהיקפים משמעותיים ובעצם להוות חלופה אמיתית לבנקים.

צריך מימון לעסק

צור קשר עוד היום

פרטי התקשרות


  פרטי התקשרות

  טלפון
  03-6424071
  אימייל
  info@mlrn.co.il
  מיקום
  רחוב המנופים 11, בניין A, הרצליה, 4672562
  whatsapp
  0548948533